کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان برگزار شد

اقتصاد پنهان- اولین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان در سال ۹۵ به ریاست استاندار برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، استاندار و رییس کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با ابراز رضایت از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان، بر تشدید برخورد با پدیده قاچاق تأکید کرد.

نیکبخت در این جلسه با اشاره به انسجام و هماهنگی دستگاه‌های عضو کمیسیون در ناامن کردن فضای استان برای رخداد پدیده قاچاق، جدیت اعضای کمیسیون را در مبارزه با قاچاق کالا در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواستار شد.

استاندار همدان، دستگاه‌های اجرایی استان را از خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی پرهیز داد.