به گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

راه اندازی کمپین حمایت از کالای ایرانی و تقبیح قاچاق کالا و ارز به همت سمن‌های گلستانی

اقتصاد پنهان- معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: کمپین حمایت از کالای ایرانی و تقبیح قاچاق کالا و ارز را در برای تحقق اقتصاد مقاومتی راه اندازی می‌کنیم.

به گزارش اقتصاد پنهان، «محمود متقی»، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: تعداد تشکل‌های مردم‌نهاد این استان از رقم 32 در حال حاضر به رقم 45 سمن در سال جاری خواهد رسید. سمن‌های جدید در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی راه‌اندازی می‌شوند.

شایان ذکر است ایجاد کمپین حمایت از کالای ایرانی و تقبیح قاچاق کالا و ارز و همچنین استفاده از  ظرفیت‌های شبکه‌های مجازی از اهم مباحث و مصوبات طرح شده در جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان است.