دستگیری عوامل قاچاق مشروبات الکلی و ماهواره در تهران

اقتصاد پنهان- عوامل اطلاعاتی سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران، موفق به دستگیری ۲۲ نفر در رابطه با قاچاق مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره در هفته اخیر شدند.

به گزارش اقتصاد پنهان، عوامل اطلاعاتی سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران در هفته اخیر تعداد 387 بطر انواع مشروبات الکلی خارجی قاچاق و تعدادی تجهیزات دریافت از ماهواره را کشف کردند.

بر اساس این گزارش در رابطه با این کشفیات، 22 نفر دستگیر و به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.