چین و تلاش برای افزایش شفافیت در مبارزه با فساد

اقتصاد پنهان- یکی از مهم‌ترین عبارات و جملاتی که شی جین پینگ در سخنان خود و به خصوص در بحث مبارزه با فساد در این کشور همواره بیان داشته است این جمله معروف است که «قدرت می بایست به وسیله قفسی از قواعد و قوانین محدود شود»

مقدمه
امروزه روند رو به گسترش فساد در چین به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیت ملی این کشور تبدیل شده است به نحوی که حیات و بقای آینده حزب کمونیست چین به باور بسیاری از کارشناسان تا حدود زیادی از این مهم متأثر خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موسسه شفافیت بین‌الملل، رتبه چین در شاخص ادراک فساد در سال 2015 در میان 168 کشور 83 و رتبه این کشور به لحاظ شاخص پرداخت رشوه در میان 28 کشور مورد بررسی جایگاه 27 بوده است. این وضعیت با توجه به وجود قوانین بسیار سخت‌گیرانه در این کشور طبیعتا نمی تواند وضعیت مناسبی بوده و به همین دلیل فساد و چگونگی مبارزه با آن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی این کشور تبدیل شده است.
 

رهبر جدید چین و مبارزه با فساد
رئیس جمهور جدید چین که از سال 2012 سکان هدایت این کشور را به عهده گرفت،در اولین نطق و سخنرانی خود به عنوان رهبر چین، مبارزه با فساد را به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های خود معرفی نموده و یادآور شد که گسترش فساد در کشور می‌تواند حاکمیت و مشروعیت حزب کمونیست چین را مورد تهدید جدی قرار دهد.

یکی از مهم‌ترین عبارات و جملاتی که شی جین پینگ در سخنان خود و به خصوص در بحث مبارزه با فساد در این کشور همواره بیان داشته است این جمله معروف است که «قدرت می بایست به وسیله قفسی از قواعد و قوانین محدود شود».

در هر حال چین امروز، مسئله فساد را به عنوان یکی از تهدیدات جدی برای امنیت ملی خود در نظر گرفته و تاکنون اقدامات زیادی نیز در این حوزه انجام داده است. از جمله ابتکارات جدید انجام شده طراحی سایتی با عنوان Catching Tiger and flies که معنای لفظی آن گرفتن ببرها و مگس ها است و معنای اصطلاحی آن را می توان مبارزه با دانه درشت ها و افراد کوچک یا خرد ترجمه نمود.

این سایت مطابق تصاویر، پرونده های فساد را به دو بخش « ببرها/دانه درشت ها » که اصولا به مقامات دولتی و وزارتی مربوط می شود  و « مگس ها یا افراد خرد » تقسیم کرده است و پرونده های آنان را از بابت اینکه در چه مرحله ای است به سه مرحله بررسی شده، اخراج شده از حزب یا بازداشت شده و نهایتا زندانی شده تقسیم کرده است. در این سایت که توان به روز شدن هم دارد تا کنون 1680 پرونده ثبت شده است که از این میزان تعداد 174 پرونده مربوط به دانه درشت ها و 1506 پرونده نیز مربوط به افراد و سطوح خرد است، ثبت شده است.

همانگونه که در تصویر نیز مشخص است این سایت برای هرکدام از این افراد شکل یک آدمک را در سایت قرار داده که هنگامی که مخاطب بیرونی روی آن کلیک می کند مشخصات آن فرد در قالب عکس، موقعیت و جایگاه شغلی، محل تولد و ... مشخص می شود.هر چند شاید با توجه به ماهیت بسته بودن حزب کمونیست برخی از پرونده های کلان مربوط به افراد و مقامات حزبی و دولتی در این سایت قرار نگرفته باشد لیکن  از آنجا که این سایت به آسانی در دسترس مخاطب خارجی و بیرونی قرار دارد در القای تصویر تلاش برای  افزایش شفافیت در امر مبارزه با فساد در این کشور و به تبع آن افزایش میزان مشروعیت حزب کمونیست در میان افکار عمومی این کشور بسیار نقش دارد. هر چند شرایط سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و چین تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است لیکن به نظر می رسد که بتوان این سوال را مطرح کرد که ایا امکان استفاده از چنین دانشی در حوزههای کمتر حساس پرونده های قضایی یا پرونده های مربوط به قاچاق وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد استفاده بومی و مدیریت شده از چنین الگوهایی هم در افزایش شفافیت سیستم های مالی و اقتصادی کشور می تواند موثر باشد و هم به امیدواری بیشتر افکار عمومی به عزم جدی نظام سیاسی در مبارزه با فساد و همچنین قاچاق کمک شایان توجهی نماید.