سازمان‌های آمریکایی و کمک به قاچاق سیگار در هند

اقتصاد پنهان- سازمان‌های آمریکایی به صورت غیر مستقیم قاچاق سیگار و محصولات دخانی در این کشور را افزایش می دهند.

به گزارش اقتصاد پنهان، رئیس بزرگترین کارخانه تولید سیگار در هند گفت: سازمان‌های آمریکایی به لابی‌های ضد دخانیات در این کشور کمک می‌کنند و به صورت غیر مستقیم قاچاق سیگار و محصولات دخانی در این کشور را افزایش می‌دهند.
گروه های حامی سلامت و بهداشت و در هند طی هفته های گذشته اعتراضات مختلفی را برای مقابله و مبارزه دقیق تر با گسترش محصولات دخانی در این کشور انجام دادند و از دولت خواسته اند تا قوانین دقیق تر و سخت تری در حوزه مبارزه با دخانیات در این کشور تنظیم شود. 

دولت هند نیز در پاسخ به این اعتراضات و همچنین تلاش برای افزایش سلامت عمومی به تمامی تولیدکنندگان محصولات دخانی دستور داده است تا اندازه برچسب های هشدار بر روی مواد دخانی را به 80 درصد افزایش دهند.
برخی از شرکت های مهم دخانی هند از جمله ITC در پاسخ به این تصمیم حکومت تقریبا دو هفته کارخانه های خود را تعطیل نمودند. رئیس این کارخانه در پاسخ به اعتراضات برخی از سازمان‌های مردم نهاد بیان داشت که اعتراض برخی از این سازمان ها کاملا سازمان دهی شده  و مورد حمایت برخی کشورها از جمله آمریکا است. وی همچنین اضافه نموده است که وجود چنین قوانین سختگیرانه ای باعث نابودی برندهای بومی و قاچاق این محصولات در آینده خواهد شد.
موسسه دخانیات هند نیز به عنوان نماینده تولیدکنندگان سیگار در هند نیز بیان داشته است که قوانین سختگیرانه دولت در ارتباط با هشدارهای تصویری بر روی محصولات دخانی، باعث تسهیل فروش سیگارهای غیرقانونی  و قاچاق خواهد شد.
ITC بزرگترین سهام دار صنعت 11 میلیارد دلاری محصولات دخانی در هند است و تقریبا 80 درصد از حجم تولید سیگار در این کشور را به عهده دارد.