بررسی ۹ پرونده مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق در استان مرکزی

اقتصاد پنهان- دومین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال ۹۵ برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دومین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان  مرکزیدر سال 95 به ریاست آدینه، مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه 9 فقره پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.