تحلیلی بر آثار و پیامدهای حضور و اقدامات تروریستی داعش بر اقتصاد و تجارت منطقه‌ای

اقتصاد پنهان-ارگانیسمی مانند داعش علاوه بر اینکه حجم و میزان آزادی عمل قدرت‌های بزرگ در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده تا جاییکه می توان از اصطلاح خاورمیانه جهانی در ادبیات سیاسی سخن به میان آورد همچنین در حوزه‌ها و ابعاد اقتصادی نیز آثار و عواقبی را به بازیگران منطقه‎ای درگیر در این بحران تحمیل کرده است.

به گزارش اقتصاد پنهان، وجود بازیگران ضعیف منطقه‌ای یا آنچه در ادبیات روابط و سیاست بین الملل از آن به عنوان « دولت ضعیف» یاد می‌کنند، آنومی و کژکارکَردهای متفاوتی را در محیط امنیتی خاورمیانه به صورت کلان و محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص ایجاد نموده است که در مقطع کنونی شکل‌گیری ارگانیسم‌های غیردولتی از جمله داعش را می‌توان مهم‌ترین مصداق این کژکارکَردها دانست.
ارگانیسمی مانند داعش علاوه بر اینکه حجم و میزان  آزادی عمل قدرت‌های بزرگ در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده تا جاییکه می توان از اصطلاح خاورمیانه جهانی در ادبیات سیاسی سخن به میان آورد همچنین در حوزه¬ها و ابعاد اقتصادی نیز آثار و عواقبی را به بازیگران منطقه¬ای درگیر در این بحران تحمیل کرده است. هر چند شناسایی و اندازه‌گیری دقیق این آثار به دلیل فقدان اطلاعات لازم بسیار دشوار است لیکن این گزارش تلاش دارد تا به برخی از این آثار در قالب بخش‌هایی مانند کاهش روابط تجاری درون منطقه‌ای و عقب رفت فرایندها و برنامه‌های توسعه، افزایش درآمدهای ترکیه ناشی از قاچاق نفت، افزایش آوارگان و کاهش استاندارهای زندگی به صورت تبیینی نظری بیافکند. 
متن کامل گزارش راهبردی در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.