دبیرکمیسیون استان هرمزگان درمصاحبه خبری با ماهنامه تجارت جنوب:
بازار و سواحل استان هرمزگان مورد هجوم انواع کالاهای غیرقانونی قرار گرفته است

۳۰/تير/۱۳۹۴ - ۱۵:۱۴
اقتصاد پنهان- مدیرکل امنیتی و انتظامی و دبیرکمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استان هرمزگان گفت: بازار و سواحل استان هرمزگان بدلیل موقعیت و شرایط خاص و نهادینه شدن ورود و خروج کالا در ادوار گذشته مورد هجوم انواع کالاهای غیرقانونی قرار گرفته، این شرایط باعث شده که هرمزگان مورد توجه جدی فعالان در امر ورود و خروج کالا بصورت غیررسمی باشد ضمن اینکه فعال ترین بازارهای رسمی کشور که در شهرستاهای قشم، کیش و بندرعباس می باشد به موازات آن این مراکز کانون توجه قاچاقچیان است اما همین دلایل نیز باعث شده که هرمزگان و تهران به عنوان دو استان ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح شود زیرا هرمزگان محل ورود و خروج و تهران نیز محل دپو و توزیع کالا است.