مجموعه قوانین

۱۰/بهمن/۱۳۹۳ - ۱۹:۰۶
کالای قاچاق و تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط شود