کتاب

۲۶/ارديبهشت/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۸
تجارت غیرقانونی
۰۴/خرداد/۱۳۹۵ - ۱۰:۱۱
پنجره واحد تجاری
۰۹/شهريور/۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶
آشنایی با مفهوم قاچاق کالا و پیامدهای آن
۲۷/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۸:۵۹
بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها (جلد سوم: چین)
۲۷/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۸:۵۷
بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها (جلد اول: ترکیه)
۱۸/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹
بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها (جلد چهارم: ایتالیا)