اصفهان

۰۲/مرداد/۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸
کشف ۸۹۴ میلیارد ریال تخلف ارزی از یک شرکت تجاری
۳۰/تير/۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳
توقیف محموله برنج قاچاق در نائین
۲۳/خرداد/۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
کشف پتو و پارچه قاچاق در اصفهان
۲۱/خرداد/۱۳۹۷ - ۱۸:۱۸
کشف مواد غذایی قاچاق در شاهین شهر