آمار و اطلاعات

۳۰/مرداد/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۳
برآورد حجم قاچاق کالا در سال ۱۳۹۵
۱۰/اسفند/۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲
آسیب شناسی اجمالی قاچاق کالا در مناطق آزاد کشور
۰۶/بهمن/۱۳۹۴ - ۱۴:۱۰
اقدامات دولت روسیه در مقابله با قاچاق کالا
۲۰/دی/۱۳۹۴ - ۱۶:۰۳
تجارت غیرقانونی کالاهای دخانی و نقش شرکت های بزرگ تولید کننده در آن
۱۳/مرداد/۱۳۹۴ - ۰۹:۲۶
پیشگیری ازقاچاق چای در سایه مراقبت بر تقاضای چای داخلی
۱۳/مرداد/۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷
۱۰ مساله ای که از بیشترین قاچاق در جهان برخوردار است
۱۶/ارديبهشت/۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸
افزایش عوارض گمرکی عراق و احتمال افزایش قاچاق به این کشور
۱۴/تير/۱۳۹۳ - ۱۱:۱۶
بررسی آماری کشفیات ناجا در دو ماهه نخست سال ۹۳
۲۸/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶
بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (ترانزیت)
۲۸/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۰:۵۲
بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (سوخت)
۲۸/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۰:۰۶
بررسی آماری وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (کشفیات ناجا)
۰۷/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۲:۲۴
قاچاق دام و تهدید سلامت طبیعت و انسان
۰۷/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۱:۴۱
بررسی آمار وضعیت قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (بازرگانی خارجی)
۳۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۵:۵۷
بررسی کشفیات قاچاق در کشور طی سال ۱۳۹۲ (بررسی کشفیات قاچاق کالا در سطح عرضه)
۳۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱
بررسی آماری وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور طی سال ۱۳۹۲ (بررسی پرونده‌های متشکله قاچاق)
۳۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۵:۴۸
بررسی وضعیت آماری قاچاق کالا و ارز در کشور طی سال ۱۳۹۲ (بررسی پرونده‌های کلان متشکله قاچاق)
۳۰/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۳۱
بررسی وضعیت آماری قاچاق کالا و ارز در کشور طی سال ۱۳۹۲ (کشفیات قاچاق، صادرات و واردات کالاهای هدف)
۱۸/اسفند/۱۳۹۲ - ۱۵:۱۵
نان با طعم گازوئیل