چهارمین نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ (روز دوم)

سه شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷تعداد فایل ها: 21

موضوع

اقتصاد پنهان- چهارمین نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانهای سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.