چهارمین نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ (روز اول)

شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷تعداد فایل ها: 30

موضوع

اقتصاد پنهان- در اولین روز از این نشست شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده، با حضور دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور، مسئولان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مدیران دستگاه‌های استان‌های مرزی درگیر مسئله قاچاق دام تشریح شد.