کارگاه آموزشی، تدوینی سند تحول راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۷تعداد فایل ها: 44

موضوع

اقتصاد پنهان-در راستای برنامه ششم توسعه و با تأمل بر اسناد بالادستی و آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌های جاری کارگاه آموزشی، تدوینی سند تحول راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.