آغاز طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در ۴۰ مجتمع تجاری در تهران

شنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۷تعداد فایل ها: 25

موضوع

اقتصاد پنهان- طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در ۴۰ مجتمع تجاری در پایتخت روز یک‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ آغاز شد.