برخورد جدی با برندهای محرز پوشاک قاچاق

سه شنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۷تعداد فایل ها: 2

موضوع

اقتصاد پنهان- بر اساس دستوالعمل ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور حمایت از تولید پوشاک داخلی، از ابتدای دی ماه سال جاری با عرضه برندهای محرز پوشاک قاچاق برخورد می‌شود.