رجیستری و اطمینان از وضعیت سلامت گوشی

دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶تعداد فایل ها: 2

موضوع

از طریق طرح ثبت تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت از سلامت گوشی خود مطمئن شوید.