استعلام اصالت گوشی پیش از خرید

چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶تعداد فایل ها: 2

موضوع

چگونه اصالت گوشی تلفن همراه را پیش از خرید استعلام کنیم؟