سامانه مکانیزه دریافت شکایات

بر اساس ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد این سامانه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق فرم زیر آماده دریافت گزارش‌های شما است.

پیام شما به پست الکترونیکی ما ارسال خواهد شد و ما در کمتر ازیکماه از همین طریق پاسخگوی شما نیز خواهیم بود.

در وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود دقت کنید. چون پاسخ به پیام شما از طریق این پست الکترونیکی که درج می‌کنید انجام می‌شود.

اطلاعات تماس:
تلفن سایت: ۸۳۸۳۲۴۸۴
نمابر سایت: ۸۸۷۲۰۸۹۳
تلفن ستاد: ۸۸۱۰۰۹۰۱
نمابر ستاد: ۸۸۱۰۰۹۰۲

پست الکترونیکی: info@epe.ir

پست الکترونیکی پژوهش: pajoohesh@epe.ir