جلسات کارگروه‌ها

۲۸/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
تشکیل کمیته تخصصی برای مبارزه با قاچاق کالا در شورا انقلاب فرهنگی
۰۷/مرداد/۱۳۹۷ - ۰۹:۳۱
کارگروه نظارت بر ساماندهی اسکله‌ها و انضباط بخشی به تردد شناورها برگزار شد