یادداشت

۲۸/تير/۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰
تقویت دیپلماسی تجاری در مبارزه با قاچاق کالا
۱۱/مهر/۱۳۹۴ - ۰۹:۵۱
پارچه انگلیسی و فتوای علمای اصفهان
۱۰/شهريور/۱۳۹۴ - ۱۱:۰۳
پدافند اقتصادی
۱۱/مرداد/۱۳۹۴ - ۱۰:۳۲
اقتصاد مقاومتی یا تاب آوری اقتصادی
۲۹/تير/۱۳۹۴ - ۰۸:۳۳
تأملی در فلسفه شکل‌گیری و گسترش قاچاق در گذر تاریخ
۲۳/تير/۱۳۹۴ - ۰۹:۲۲
مصرف و اشاعه کالاهای قاچاق سلامت مردم را تهدید می‌کند
۲۰/تير/۱۳۹۴ - ۱۳:۲۴
قاچاق کالا، تهدیدی بر امنیت روانی جامعه
۰۶/تير/۱۳۹۴ - ۱۱:۴۰
فرهنگ‌سازی و مصرف کالای ایرانی
۱۸/خرداد/۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶
شوالیه‌های فرهنگی و سکوت در برابر قاچاق
۰۱/فروردين/۱۳۹۴ - ۱۷:۲۱
ما به قله می رسیم، اگر هم ترانه باشیم!
۲۵/اسفند/۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳
قاچاق ! نه !
۰۴/بهمن/۱۳۹۳ - ۱۵:۰۸
مناطق آزاد: اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها
۰۸/شهريور/۱۳۹۳ - ۱۶:۵۵
قاچاق نگرانی بزرگ اقتصاد ایران
۲۰/خرداد/۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰
بازارچه های مرزی ، برآورده کردن امنیت پایدار
۱۸/خرداد/۱۳۹۳ - ۰۸:۳۴
نقش ستـاد مـرکـزی مبـارزه با قاچـاق کالا و ارز در عملیاتـی کردن ویژگـی‌ها و مؤلفه‌هـای اقتصاد مقاومتـی
۰۷/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۱:۲۲
بررسی آمار وضعیت قاچاق با نگاهی به بازرگانی خارجی
۰۴/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۴:۴۶
نهی مصرف کالای خارجی در اسلام