• رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تمرکز نگاه ستاد برای تسهیل و انضباط بخشی به تجارت و اقتصاد و رفع مقررات و رویه های زائد، به عنوان راه کار اساسی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد.
چندرسانه ای
ستاد در آئینه رسانه
ویدئو
تشکیل ستاد بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز