• اقتصاد پنهان- رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت : در صورتیکه دستگاه های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا وارز به وظایف قانونی خود عمل کنند ۷۰ درصد اهداف ترسیم شده در این حوزه دست یافتنی است. مهندس «حبیب الله حقیقی» که در جمع دبیران کمیسیونهای استانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز سخن می گفت،افزود: ستاد مرکزی و کمیسیون های استانی می توانند با بهره بردن از ظرفیت و توانمندی‌دستگاه هایی که به هر نحوی در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایفی دارند در امر کاهش این معضل موثرتر اقدام کنند.
چندرسانه ای