• اقتصاد پنهان- رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : تمامی فعالیت های ستاد و برنامه های معاونت های عملیاتی باید مبتنی بر پژوهش محوری انجام بگیرد.
چندرسانه ای
اقتصادپنهان در آئینه رسانه
ویدئو
آثار زیانبار قاچاق کالا و ارز