• اقتصاد پنهان-رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: برای کنترل قاچاق سوخت در جاده ها ، از سال آینده خودروهای دیزلی بر اساس مسافت و پیمایش ، سهمیه گازوییل می گیرند.
چندرسانه ای