• کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان از دستور استاندار اصفهان برای اجرای کامل فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.
چندرسانه ای
ستاد در آئینه رسانه
ویدئو
تشکیل ستاد بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز