• اقتصاد پنهان- رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت : در صورتیکه دستگاه های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا وارز به وظایف قانونی خود عمل کنند ۷۰ درصد اهداف ترسیم شده در این حوزه دست یافتنی است.
چندرسانه ای
اقتصاد پنهان در آئینه رسانه
ویدئو
برید از اونا بپرسید که شنیده‌ها رو دیدند